Oferty pracy na UMCS

KOORDYNATOR PROJEKTU ORAZ SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ
Stanowisko administracyjne
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
14.08.2017
asystent
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii
14.08.2017
adiunkt
Zakład Językoznawstwa Kulturowego w Instytucie Anglistyki
09.08.2017
adiunkt
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Katedra Marketingu
07.08.2017
asystent
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Zakład Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego w Instytucie Anglistyki
04.08.2017
adiunkt
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Zakład Literaturoznawstwa Germańskiego i Komparatystyki w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej
04.08.2017
adiunkt
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Zakład Finansów Podmiotów Gospodarczych na Wydziale Ekonomicznym
02.08.2017
adiunkt
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Zakład Socjologii Gospodarki i Organizacji Instytutu Socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii
02.08.2017
starszy wykładowca
Stanowisko dydaktyczne
Zakład Dydaktyki w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii
02.08.2017
Asystent
Stanowisko naukowo-dydaktyczne
Zakład Chemii Teoretycznej na Wydziale Chemii
25.07.2017
4