Język niemiecki

Kursy z języka ogólnego

Celem kursów z języka ogólnego jest rozwijanie wszystkich umiejętności językowych: mówienia, czytania, słuchania i pisania, ze szczególnym naciskiem na umiejętność porozumiewania się w mowie. Polecane dla osób, które chcą doskonalić znajomość języka obcego, zarówno do celów zawodowych, jak i prywatnych.

Język niemiecki A1 (60 h) 1 x w tygodniu, czwartek godz. 17.00 - 19.15 (3 x 45 minut)
Termin: 09.11.2017 - 12.04.2018

Kursy wyrównawcze

Celem kursów wyrównawczych jest rozwinięcie głównych sprawności językowych takich jak czytanie, słuchanie, pisanie oraz mówienie, jak również sprawne powtórzenie i utrwalenie zagadnień sprawiających słuchaczom szczególną trudność lub budzących ich zainteresowanie.

★ Oferta na rok 2017/18 w przygotowaniu

Zapisz się online już dziś! O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.