Ostatnia aktualizacja
16.03.2018

Zamówienia publiczne

Licytacje elektroniczne

Dostawy środków czystości do jednostek UMCS w Lublinie

LE/28-2018/DOP-p

Ogłoszony
15.03.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Ogłoszone

Transmisja sygnałów pożarowych do stacji odbiorczej alarmów pożarowych

LE/23-2018/DOP-p

Ogłoszony
05.03.2018
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Dostawy środków czystości dla potrzeb jednostek UMCS w Lublinie

LE/10-2018/DOP-p

Ogłoszony
29.01.2018
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Usługa wsparcia serwisowego na switche Juniper

LE/08-2018/DOP-p

Ogłoszony
19.01.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Usługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP - SAP ENTERPRISE

LE/06-2018/DOP-p

Ogłoszony
12.01.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Dostawa switchy - 13 szt. dla UMCS w Lublinie

LE/06-2017/DOP-a

Ogłoszony
14.11.2017
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawa przełącznika agregacyjnego dla LubMAN UMCS

LE/05-2017/DOP-a

Ogłoszony
23.05.2017
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone

Dostawy skoncentrowanych środków czystości do UMCS

LE/3-2017/DOP-z

Ogłoszony
22.05.2017
Przedmiot
dostawy
Status
W toku

Dostawa przełączników dostępowych typu switch

LE/04-2017/DOP-a

Ogłoszony
18.05.2017
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
8