Oferujemy:

 • Zajęcia w małych grupach
 • Wszystkie poziomy zaawansowania
 • Elastyczne kursy dla studentów programu Erasmus
 • Profesjonalną kadrę
 • Bezpłatne konsultacje z lektorem (także przez e-mail)
 • Konkurencyjne ceny
 • Rabaty za kontynuację nauki, możliwość opłat w ratach
 • Przygotowanie do egzaminów międzynarodowych z j. portugalskiego
 • Swobodny dostęp do zasobów bibliotecznych Centrum
 • Możliwość współtworzenia bloga portugalskojęzycznego
 • Język portugalski - wariant europejski i brazylijski
Zapisy na kurs prowadzone są telefonicznie (81 537 27 20) oraz drogą elektroniczną (e-mail: clp.camoes@poczta.umcs.lublin.pl) 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!  


  OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH JĘZYKOWYCH W CENTRUM JĘZYKA PORTUGALSKIEGO/CAMÕES

 1. Kursy prowadzone są w dwóch semestrach: zimowym i letnim.
 2. Zajęcia odbywają sie 2 razy w tygodniu po 2 jednostki lekcyjne.
 3. Uczestnictwo w kursach języka portugalskiego organizowanych przez Centrum Języka Portugalskiego jest płatne. Opłata może być rozłożona w ratach.
 4. Centrum może zaproponować inną ilość godzin bądź zmienić wysokość opłat ze względu na mniejszą niż 5 ilość osób w grupie.
 5. Słuchacz, który zobowiązał się do uczęszczania na zajęcia dobranego przez lektora poziomu kursu, jest obowiązany do systematycznego uczęszczania na zajęcia. Dopuszcza się 20% nieobecności w semestrze.
 6. Rezygnacja słuchacza z uczestnictwa może być spowodowana wyłącznie przypadkami losowymi, o których słuchacz powinien poinformować prowadzącego zajęcia lektora oraz kierownictwo Centrum w formie pisemnej, tak szybko jak będzie to możliwe.
 7. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą w trakcie trwania roku szkolnego z przyczyn techniczno-organizacyjnych bądź innych przyczyn niezależnych od Centrum.
 8. Słuchacz, który ukończy kurs językowy, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie.

Opłaty za kurs języka portugalskiego dokonuje się na niżej podane konto

Nazwa odbiorcy: UMCS - Centrum Języka Portugalskiego/Camões
Nazwa Banku: mBank S.A. oddział Lublin
Nr konta: 21 1140 1094 0000 2905 1600 1103
Tytułem: kurs języka portugalskiego
Imię i nazwisko...................................................     nr raty ...................


 

 LEKTORZY CENTRUM JĘZYKA PORTUGALSKIEGO/CAMÕES

     

dr Edyta Jabłonka
e-mail: ejablonka@wp.pl

     

mgr Mirosław Jawor
e-mail: miroslaw.jawor@poczta.umcs.lublin.pl

     

dr Justyna Wiśniewska 
e-mail: wisniewskaj@wp.pl
      mgr Lino Matos
e-mail: linomatosumcs@gmail.com