Kurs - fizyka

Kurs przygotowawczy z fizyki będzie się odbywał w piątki, w godz. 17.15-20.30 w terminie 23.09.2016 - 31.03.2017 r.

1. Na spotkaniach realizowane będą zagadnienia z zakresu przewidzianego na maturę na poziomie rozszerzonym.

2. Zagadnienie będzie omówione ogólnie, następnie wykonywane będą zadania i omawiane szczegółowe problemy w jego obrębie.

3. Po opracowaniu zagadnień z danego działu fizyki nastąpi sprawdzian umiejętności opisu omawianych pojęć i zjawisk oraz rozwiązywania zadań. Po sprawdzeniu uczeń otrzyma wskazówki pozwalające poprawić umiejętności.

Zapisz się na kurs!