Kurs - chemia

Kurs przygotowuje do egzaminu maturalnego z chemii na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Zajęcia obejmują 90 godzin zajęć, odbywać się będą jeden raz w tygodniu (4 godziny lekcyjne, w piątki godz.17.00-20.15.

Kurs ma na celu powtórzenie, uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu chemii, skierowany jest przede wszystkim do uczniów planujących studia na kierunkach medycznych.

Zapisz się na kurs!