Koordynatorzy zakładowi ds. współpracy z interesariuszami zewnętrznymi

dr Agata Świdzińska Zakład Edukacji Międzykulturowej
dr Magdalena Wójcik Zakład Psychopedagogiki Specjalnej
dr Andrzej Chudnicki Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej
dr Monika Parchomiuk Zakład  Socjopedagogiki Specjalnej
dr Katarzyna Stasiuk Zakład Psychologii Społecznej
mgr Magdalena Bury Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
dr Sylwester Orzechowski Zakład Psychologii Emocji i Poznania
mgr Agnieszka Pisarska Zakład Psychologii  Wychowawczej i Psychologii Rodziny
dr Marlena Duda Zakład Metodologii Nauk Pedagogicznych
dr hab. Jolanta Andrzejewska Zakład Pedagogiki Przedszkolnej
dr Joanna Wrótniak Zakład Teorii Wychowania
dr Anna Błaszczak Zakład Psychologii Ogólnej
dr Małgorzata Chojak Zakład Dydaktyki
dr Zbigniew Pakuła Zakład Pedagogiki Kultury
prof. dr hab. Anna Kanios Zakład Pracy Socjalnej
dr Anna Wiatrowska Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
dr Sara Filipiak Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Psychologii Przemysłowej
dr Grzegorz Sanecki Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki
dr Izabela Pietras Zakład Metodologii i Diagnozy Psychologicznej
dr Barbara Kalinowska-Witek Zakład Historii Wychowania i Pedagogiki Porównawczej