Koordynatorzy wydziałowi

 Koordynatorzy Wydziałowi w CNICJO UMCS

Język angielski

Wydział Artystyczny p. o. mgr Tomasz Trautman
Wydział Biologii i Biotechnologii mgr Małgorzata Szymańska
Wydział Chemii mgr Katarzyna Zalewska 
Wydział Ekonomiczny  mgr Kazimiera Siedlaczek
Wydział Filozofii i Socjologii mgr Iwona Filip
Wydział Humanistyczny mgr Maja Mościcka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki mgr Piotr Kaczmarzyk
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej p. o. mgr Tomasz Trautman
Wydział Pedagogiki i Psychologii mgr Rita Nykiel
Wydział Politologii mgr Paweł Staniewski
Wydział Prawa i Administracji mgr Ewa Orłowska

Język niemiecki

mgr Anna Borsuk  

Język rosyjski

mgr Ludmiła Kędzierska  

Język francuski

mgr Halina Zaborowska  

Język hiszpański

mgr Magdalena Jankiewicz-Steinbrich  

Język włoski

mgr Monika Dagilis