Kontakt

KOORDYNATOR
Katarzyna Kołbut

tel. 81 537 54 66
katarzyna.kolbut@poczta.umcs.lublin.pl 

ROZGRYWKI SPORTOWE
Rafał Walczyk
tel. 81 537 79 46
rafal.walczyk@umcs.pl


WYDARZENIA ORGANIZOWANE NA WYDZIAŁACH UMCS

Wydział Artystyczny UMCS
Monika Mielko-Remiszewska
monika.mielko-remiszewska@poczta.umcs.lublin.pl

Agnieszka Zawadzka
agnieszkazawadzka21@wp.pl

Kamil Siczek
kamilsiczek@gmail.com

Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
Mariusz Niedźwiedź
marnied@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Chemii UMCS
Renata Łyszczek 
renata.lyszczek@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Ekonomii UMCS
Ewelina Berlińska
e.berlinska@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
Krzysztof Trojnar
krzysztof.trojnar@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Humanistyczny UMCS
Dorota Filar
d.filar@poczta.onet.pl

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
Artur Markowski
artur.markowski@umcs.lublin.pl

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
Agnieszka Krzyżewska
krzyzewska.agnieszka@gmail.com

Sylwester Wereski
sylwester.wereski@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
Sara Filipiak
s.filipiak@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Politologii UMCS
Sylwia Skotnicka
sylwia.skotnicka@poczta.umcs.lublin.pl

Wydział Prawa i Administracji UMCS
Grzegorz Lubeńczuk
lubenczuk@umcs.pl

Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach
Monika Lenarciak
monika.lenarciak@poczta.umcs.lublin.pl