Kontakt

Koordynator programu

dr hab. Dorota Filar, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 A, 20-031 Lublin, Stara Humanistyka, II piętro, pok.228