Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów UMCS
DS. Babilon, pokój nr 4
ul. Radziszewskiego 17, 20–036 Lublin

tel.\fax: 081 537 54 16
e-mail: samorzad@umcs.lublin.pl

    Autor
    Piotr Widomski