Sekretariat Szkoły Giełdowej:
mgr Bartłomiej Bąk

 Pl. M. Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel.: (81) 537-52-59, 792-467-265, szkola.gieldowa@umcs.pl
e-mail: bartlomiej.bak@poczta.umcs.lublin.pl

Koordynator Szkoły Giełdowej
dr Roman Asyngier

tel.: (81) 537-52-55, 609 884-984, e-mail: szkola.gieldowa@umcs.pl
e-mail: roman.asyngier@poczta.umcs.lublin.pl

 Więcej informacji: https://www.gpw.pl/osrodki