Konkursy na stanowiska naukowe


KONKURSY OGŁOSZONE  


Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w projekcie pt. " Magnetyczny silicen – adsorpcja metali przejściowych na silicenie"

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 19 sierpnia 2017, do godz. 23:59
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:

Data rozpoczęcia pracy: październik 2017 r.
Kwota stypendium: 3000 zł miesięcznie (Okres wypłacania stypendium: od podjęcia pracy w projekcie do stycznia 2020)

Dodatkowe informacje:

http://nano.umcs.lublin.pl/pl-list-grants.php, ryszard.zdyb@umcs.pl lub osobiście (dr hab. Ryszard Zdyb, Instytut Fizyki UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin, Budynek C, pokój 254).
Zgłoszenia zawierające CV (w tym opis dorobku publikacyjnego, otrzymanych wyróżnień, stypendiów i nagród, doświadczenia naukowego, udziału w projektach badawczych, warsztatach i szkoleniach) proszę przesyłać na adres ryszard.zdyb@umcs.pl lub składać osobiście (dr hab. Ryszard Zdyb, Instytut Fizyki UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin, Budynek C, pokój 254)


Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Algebry i Matematyki Dyskretnej w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS 

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 1 września 2017 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 8 września 2017 r.  

Ogłoszenie na stronie UMCS


Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Dydaktyki Matematyki w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS  

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 1 września 2017 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 8 września 2017 r.    

Ogłoszenie na stronie UMCS


Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Analizy Funkcjonalnej w Instytucie Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS  

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 1 września 2017 r. do godz. 14.00      

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 8 września 2017 r.    

Ogłoszenie na stronie UMCS


Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Biofizyki w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS 

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 1 września 2017 r. do godz. 14.00     

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 15 września 2017 r.   

Ogłoszenie na stronie UMCS


Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Biofizyki w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS 

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 1 września 2017 r. do godz. 14.00  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 15 września 2017 r.  

Ogłoszenie na stronie UMCS


Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Cyberbezpieczeństwaw Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS (sztuczna inteligencja) 

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 31 lipca 2017 r. do godz. 14.00    

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 6 września 2017 r. 

Ogłoszenie na stronie UMCS


Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Cyberbezpieczeństwa w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS (systemy wbudowane)  

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 31 lipca 2017 r. do godz. 14.00    

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 5 września 2017 r.  

Ogłoszenie na stronie UMCS


Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Informatyki Stosowanej w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 30 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00   

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 10 września 2017 r.

Ogłoszenie na stronie UMCS


Aktualne wzory druków kadrowych dotyczących zatrudnienia

Konkursy na stanowiska naukowe (nowa strona UMCS)