Konkursy na stanowiska naukowe


KONKURSY OGŁOSZONE  


Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzxie Informatyki Stosowanej w Instytucie Informatyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 30 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00   

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 10 września 2017 r.

Ogłoszenie na stronie UMCS


Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN (OPUS 11, Panel ST2)  pt. "Nowe podejścia do teoretycznego wyznaczania stabilności egzotycznych jader atomowych z oszacowaniem niepewności modelowych" na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS 

Offer of a Ph-D Student Position 

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 15 lipca 2017 r. do godz. 15.00   

Warunki zatrudnienia: okres realizacji zadań: maksymalnie 30 miesięcy (umowa stypendialna w wysokości 3000 PLN miesięcznie), rozpoczęcie pracy od 1.10.2017 r. 


Aktualne wzory druków kadrowych dotyczących zatrudnienia

Konkursy na stanowiska naukowe (nowa strona UMCS)

http://www.umcs.pl/pl/kalendarz-wydarzen,1500,705-posiedzenie-ptf-oddzial-lubelski-25-05-2017-r,50763.chtm?token=17b88c48a2a4c85b977b2e2e1806829c