Konkursy na stanowiska naukowe


KONKURSY OGŁOSZONE  


Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Zakładzie Fizyki Matematycznej w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS   

Termin składania dokumentów upływa w dniu: 25 października 2017 r. do godz. 15.00 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia: 26 października 2017 r.    

Ogłoszenie na stronie UMCS


Informacja o rezygnacji kandydata zakwalifikowanego jako doktorant-stypendysta do realizacji 

projektu pt. „Mechanizmy molekularne regulacji fotosyntetycznej funkcji antenowej roślin”.

Ponowny konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty w projekcie pt. „Mechanizmy molekularne regulacji fotosyntetycznej funkcji antenowej roślin”.

Typ konkursu NCN: Maestro – NZ Termin składania ofert: 22.09.2017 r. Forma składania ofert: dowolnie Warunki zatrudnienia: Okres realizacji zadań: maksymalnie 36 miesięcy (umowa stypendialna w wysokości 3000 PLN miesięcznie)
 
Dodatkowe informacje Wymagane dokumenty:  CV (zawierające informacje o dorobku naukowym, doświadczeniach badawczych, stażach, szkoleniach, udziale w projektach badawczych i wyróżnieniach)  Opinia opiekuna naukowego o kandydacie  oświadczenie: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych osobowych Dz. Ust. z 2002, Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami )”  informacje kontaktowe (w tym e-mail)
 
Sposób rekrutacji: Zgłoszenia należy przysyłać na adres prof. Wiesław I. Gruszecki Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki UMCS ul. Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1 20-031 Lublin lub drogą elektroniczną (w formie pdf) na adres: wieslaw.gruszecki@umcs.pl. Komisja konkursowa, po przeanalizowaniu dokumentów, może zaprosić najlepszych kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.


Aktualne wzory druków kadrowych dotyczących zatrudnienia

Konkursy na stanowiska naukowe (nowa strona UMCS)