Konferencje 2018

Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości.
Konferencja z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Jana Adamowskiego
29-30 listopada 2018 r.
ZGŁOSZENIA do 15 czerwca 2018 r.
Link do ogłoszenia: http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,56,konferencja-z-okazji-jubileuszu-prof-jana-adamowskiego,63698.chtm


• XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna
4-6 października 2018 r.
Informacja o konferencji na stronie: www.onomastyka.umcs.pl 


• Ocenianie szkolne „na cenzurowanym”. Czynności wartościowania i oceniania w procesie kształcenia humanistycznego
27-28 września 2018 r.
ZGŁOSZENIA do 28 lutego 2018 r.
Link do ogłoszenia: http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,56,-ocenianie-szkolne-na-cenzurowanym-zgloszenia-na-konferencje,59973.chtm


• Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery. EUROJOS XIV
11-13 września 2018 r.
ZGŁOSZENIA do 31 maja 2018 r.
Link do ogłoszenia: http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,56,zgloszenia-na-konferencje-eurojos-xiv,63741.chtm


Między książką a e-książką. Przemiany współczesnego edytorstwa
14-15 czerwca 2018 r.
ZGŁOSZENIA do 31 maja 2018 r.
Link do ogłoszenia: http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,6942,miedzy-ksiazka-a-e-ksiazka-ii-edycja,61934.chtm


IV Lubelska Wiosna Historyczna
25 maja 2018 r.
ZGŁOSZENIA do 30 kwietnia 2018 r.
Link do ogłoszenia: http://www.umcs.pl/pl/kalendarz-wydarzen,1499,konferencja-iv-lubelska-wiosna-historyczna,63651.chtm


La phraséologie française : sens, co-textes, contextes
24-25 maja 2018 r.
Informacja o konferencji na stronie: http://www.umcs.pl/fr/colloque-ifr.htm


• AL DIDACTICA 2018. Dydaktyka i wartości: nauczyciel sprawiedliwy
17 maja 2018 r.
ZGŁOSZENIA do 31 marca 2018 r.
Link do strony konferencji: http://www.umcs.pl/pl/al-didactica-2018,14274.htm


• Dni Fantastyki 2018
14-15 maja 2018 r.
ZGŁOSZENIA do 31 marca 2018 r.
Link do ogłoszenia: http://www.umcs.pl/pl/kalendarz-wydarzen,1499,dni-fantastyki-2018,60705.chtm


• Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2017
26-27 kwietnia 2018 r.
XXXIV konferencja archeologiczna poświęcona podsumowaniu prac badawczych i terenowych.
Obrady odbędą się na Zamku Lubelskim.


• Ciało-Ruch-Przestrzeń-Wolność
24-25 kwietnia 2018 r.
PROGRAM WYDARZENIA


• Fan fiction i kultura fanowska
19-20 kwietnia 2018 r.

ZGŁOSZENIA do 9 kwietnia 2018 r.
Link do ogłoszenia: http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,6942,fan-fiction-i-kultura-fanowska-ii-edycja,61933.chtm


ARCHWIUM

• IV Kongres Tłumaczy
14-17 kwietnia 2018 r.
Link do ogłoszenia: http://www.umcs.pl/pl/kalendarz-wydarzen,1499,iv-kongres-tlumaczy,62519.chtm

Students' Corner 2018": LITERATURE – CULTURE & MEDIA – LINGUISTICS – DIDACTICS
9-10 kwietnia 2018 r. 
Link do ogłoszenia:http://www.umcs.pl/pl/kalendarz-wydarzen,1499,students-corner-2018,59887.chtm

V Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy
22 marca 2018 r.
Link do ogłoszenia: http://www.umcs.pl/pl/v-forum-22-marca-2018-r,14367.htm

Akademicki Związek Sportowy w projektach "Rozwój Sportu Akademickiego"
15-16 marca 2018 r.
Link do ogłoszenia: http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,56,azs-w-projektach-rozwoj-sportu-akademickiego-,62306.chtm

• Terapia logopedyczna. Strategie - metody - techniki
27-28 stycznia 2018 r.
Link do ogłoszenia: http://www.umcs.pl/pl/kalendarz-wydarzen,1499,konferencja-terapia-logopedyczna-strategie-metody-techniki,58443.chtm