Komunikaty Centrum Kadrowo-Płacowego


Centrum Kadrowo-Płacowe UMCS informuje, że obsługę kadrową pracowników zatrudnionych w grupie nauczycieli akademickich prowadzą następujący pracownicy Biura Kadr:

I.    mgr Agnieszka Bukowska-Ławnik (pok. 904)

 • Wydział Filozofii i Socjologii
 • Wydział Ekonomiczny
 • Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych
 • Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych

II.    mgr Halina Czerniak (pok. 904)

 • Wydział Humanistyczny

III.    mgr Hanna Jaworska  (pok. 904)

 •  Wydział Prawa i Administracji

IV.    mgr Jadwiga Łanczont  (pok. 904)

 • Wydział Artystyczny
 • Wydział Pedagogiki i Psychologii

V.    mgr Anna Plaskota (pok. 904)

 • Wydział Biologii i Biotechnologii
 • Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 • Wydział Politologii
 • Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

VI.    Barbara Rożenek  (pok. 902)

 •   Wydział Chemii
 •   Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

VII.    mgr Andrzej Kędziera (pok. 902)

 •   Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polonii i Cudzoziemców
 •   Centrum Kultury Fizycznej