Komunikaty kadrowo-płacowe

 

KOMUNIKAT

z 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie prawidłowego wykorzystywania urlopów wypoczynkowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Pismo Okólne Nr 1/2017 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie zmiany kategorii zaszeregowania pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Centrum Kadrowo-Płacowe UMCS informuje, że obsługę kadrową pracowników zatrudnionych w grupie nauczycieli akademickich prowadzą następujący pracownicy Biura Kadr:


I.    mgr Agnieszka Bukowska-Ławnik (pok. 904)
- Wydział Filozofii i Socjologii
- Wydział Ekonomiczny
- Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych
- Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych

II.    mgr Halina Czerniak (pok. 904)
- Wydział Humanistyczny

III.    mgr Hanna Jaworska  (pok. 904)
 - Wydział Prawa i Administracji

IV.    mgr Jadwiga Łanczont  (pok. 904)
- Wydział Artystyczny
- Wydział Pedagogiki i Psychologii

V.    mgr Anna Plaskota (pok. 904)
- Wydział Biologii i Biotechnologii
- Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
- Wydział Politologii
- Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach


VI.    Barbara Rożenek  (pok. 902)
  - Wydział Chemii
  - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki


VII.    mgr Andrzej Kędziera (pok. 902)
  - Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polonii i Cudzoziemców
  - Centrum Kultury Fizycznej

 

 

 

 

Komunikat w sprawie odstąpienia od corocznego sporządzania planów urlopowych

Komunikat w sprawie chwilowych ograniczeń w funkcjonowaniu samoobsługi pracowniczej i menadżerskiej

Komunikat E-zwolnienia