Wnioski o przyznanie „stypendium dla najlepszych  doktorantów” należy składać w dziekanacie Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS  (pok.60)  w nieprzekraczalnym terminie: do 20 października 2016r.


 

Wnioski o stypendia  z dotacji projakościowej dla doktorantów pierwszego roku studiów stacjonarnych przyjmowane będą w dniu 10.10. 2016 w godz.12.00 – 13.00 w pokoju 44.


 

Spotkanie z doktorantami pierwszego roku z Kierownikiem Studiów Doktoranckich odbędzie się 05 października br. w budynku przy ul Narutowicza 12 ,w sali 50 o godz. 17.00 .


 

UWAGA !!!

Wnioski o stypendia doktoranckie i z dotacji projakościowej przyjmowane będą w dniu 30 września w godz. 9.00 – 11.00 w pokoju 43.

(dotyczy doktorantów II-IV roku studiów )


 

Do dnia 30 kwietnia 2016 r. należy złożyć propozycje fakultetów w odpowiednim Instytucie