W tym miejscu będą zmieszczane informacje dotyczące planowanych wydarzeń, szkoleń, spotkań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, realizowanych badań ewaluacyjnych itp.

Szanowni Państwo! Informujemy, że pierwsze spotkanie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2017/2018 odbędzie się  w środę, 8 listopada, o godzinie 12:00, w Sali Rady Wydziału Ekonomicznego (Rektorat, p. I, s. 101).