W tym miejscu będą zmieszczane informacje dotyczące planowanych wydarzeń, szkoleń, spotkań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, realizowanych badań ewaluacyjnych itp.

Szanowni Państwo! Informujemy, że najbliższe spotkanie Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2016/2017 odbędzie się w dniu 1 marca 2017 r. o godzinie 13:00 w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego.