Komisje Wydziałowe

WYDZIAŁOWE KOMISJE, ZESPOŁY
WYDZIAŁOWI PRZEDSTAWICIELE I KOORDYNATORZY

kadencja 2016-2020

 

Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju

 1. dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.
 2. prof. dr hab. Ryszard Dębicki
 3. prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
 4. prof. dr hab. Marian Harasimiuk
 5. prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski
 6. prof. dr hab. Maria Łanczont
 7. prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk
 8. prof. dr hab. Jerzy Nawrocki
 9. prof. dr hab. Józef Superson
 10. prof. dr hab. Andrzej Świeca
 11. mgr  Leszek Grzechnik
 12. mgr  Elżbieta Kubiak

 Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych

 1. dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.
 2. dr hab. Irena A. Pidek, prof. nadzw.
 3. prof. dr hab. Marian Harasimiuk
 4. prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk
 5. prof. dr hab. Józef Superson
 6. dr hab. Jarosław Dawidek, prof. nadzw.
 7. dr hab. Marek Nowosad, prof. nadzw.
 8. dr hab. Jan Rodzik, prof. nadzw.
 9. dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. nadzw.
 10. dr inż. Justyna Dresler
 11. mgr Paweł Czubla
 12. mgr Krzysztof Łoboda

 Wydziałowa Komisja ds. Komercjalizacji

 1. dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.
 2. dr hab. Irena A. Pidek, prof. nadzw.
 3. dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. nadzw.
 4. mgr Katarzyna Jaksim

 Wydziałowa Komisja ds. Współpracy z Gospodarką

 1. dr hab. Irena A. Pidek, prof. nadzw.
 2. dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.
 3. dr hab. Waldemar Kociuba
 4. dr Stanisław Chmiel
 5. dr Piotr Barmiński
 6. dr Piotr Demczuk
 7. dr Miłosz Huber
 8. dr Marcin Kozieł
 9. dr Przemysław Mroczek
 10. dr Krzysztof Siwek
 11. mgr Karol Standzikowski
 12. mgr Katarzyna Jaksim

 Wydziałowa Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

 1. dr hab. Irena A. Pidek, prof. nadzw.
 2. dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. nadzw.
 3. dr J. Rodzoś
 4. prof. dr hab. Ryszard Dębicki
 5. prof. dr hab. Maria Łanczont
 6. dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw.
 7. dr hab. Wojciech Janicki  
 8. dr hab. Piotr Zagórski
 9. dr hab. Grzegorz Janicki
 10. dr Agnieszka Krzyżewska
 11. dr Małgorzata Telecka
 12. mgr Karol Kowalczyk

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 1. dr hab. Beata Konopska
 2. prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski
 3. dr hab. Ewa Skowronek, prof. nadzw.
 4. prof. dr hab. Marian Harasimiuk
 5. dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik, prof. nadzw.
 6. dr Leszek Gawrysiak
 7. dr Jolanta Rodzoś
 8. mgr Beata Zielińska
 9. Małgorzata Borowiecka
 10. Piotr Burda
 11. Sylwester Czarnecki
 12. Anna Zatyka

 Wydziałowy Zespół Programowy ds. kierunku "Geografia"

 1. dr Jolanta Rodzoś
 2. dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. nadzw.
 3. dr hab. Sebastian Bernat
 4. dr hab. Jacek Chodorowski
 5. dr hab. Waldemar Kociuba
 6. dr hab. Wojciech Janicki
 7. dr Przemysław Mroczek
 8. dr Agnieszka Krzyżewska
 9. dr Jan Reder
 10. dr Joanna Sposób
 11. mgr Jakub Kuna
 12. mgr Małgorzata Bis
 13. Łukasz Omelczuk
 14. Wiktor Sawicki

 Wydziałowy Zespół Programowy ds. kierunku "Turystyka i rekreacja"

 1. dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik, prof. nadzw.
 2. prof. dr hab. Andrzej Świeca
 3. dr Tomasz Bielecki
 4. dr Krzysztof Kałamucki
 5. dr Renata Kołodyńska-Gawrysiak
 6. dr Renata Krukowska
 7. dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik
 8. dr Anna Orłowska
 9. dr Jolanta Rodzoś
 10. mgr Rober Mazur
 11. mgr Marta Jóźwik
 12. Agnieszka Bartnik
 13. Kamil Kamiński

Wydziałowy Zespół Programowy ds. kierunku "Gospodarka przestrzenna"

 1. prof. dr hab. Marian Harasimiuk
 2. dr hab. Waldemar Andrzej Gorzym-Wilkowski
 3. dr hab. Artur Myna
 4. dr Bogusława Baran-Zgłobicka
 5. dr hab. Grzegorz Janicki
 6. dr Dagmara Kociuba
 7. dr inż. arch. Anna Polska
 8. dr Paweł Pytka
 9. dr Jolanta Rodzoś
 10. inż. Paulina Andrzejczyk
 11. inż. Olga Janiszewska
 12. Karol Tobiański
 13. Anna Zatyka

 Międzywydziałowy Zespół Programowy ds. kierunku "Geoinformatyka"

 1. dr Leszek Gawrysiak
 2. dr Łukasz Chabudziński
 3. dr Piotr Demczuk
 4. dr Beata Hołub
 5. dr Mirosław Krukowski
 6. Paulina Deryło
 7. Wiktoria Tomczyk

 Międzywydziałowy Zespół Programowy ds. kierunku ”Tourism Management”

 1. dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw.
 2. dr Jolanta Rodzoś
 3. dr Andrzej Tucki
 4. mgr Grzegorz Iwanicki
 5. Justyna Woźniak
 6. dr Elżbieta Czapka -Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 7. dr hab. Beata Surmacz - Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Politologii UMCS
 8. dr Łukasz Lewkowicz - Wydział Politologii UMCS
 9. dr Marcin Pomarański - Wydział Politologii UMCS

 Wydziałowy Zespół ds. Promocji i Marketingu

 1. dr hab. Wojciech Janicki
 2. dr hab. Piotr Zagórski
 3. dr Renata Krukowska
 4. dr Kamila Łucjan
 5. dr Przemysław Mroczek
 6. dr Paweł Wojtanowicz
 7. dr Jakub Kuna
 8. Alicja Sulima
 9. Magdalena Wojtysiak
 10. Anna Zatyka

 Przedstawiciel do Rady Biblioteki

     dr hab. Sebastian Bernat


 Koordynator e-learningu

     dr Przemysław Mroczek


 Koordynator Wypraw Polarnych

     dr hab. Piotr Zagórski


 Koordynator ds. Krajowej i Międzynarodowej Mobilności Studentów i Pracowników Naukowych (Koordynator Programów Erasmus+ i MOST)

     dr Agnieszka Krzyżewska


 Koordynator Lubelskiego Festiwalu Nauki

     dr Marcin Kozieł


 Koordynatorzy Drzwi Otwartych:

 1. dr Agnieszka Krzyżewska
 2. dr Sylwester Wereski

 Koordynatorzy Międzynarodowego Dnia Ziemi i Ogólnopolskiego Dnia Geografa -2017

 1. dr Piotr Demczuk
 2. dr Kamila Łucjan