Koło Naukowe Logistyk

Studenckie Koło Naukowe "Logistyk" powstało z inicjatywy prof. nadzw. dr hab. Zbigniewa Pastuszaka oraz studentów nowo powstałego kierunku logistyka działającego przy Wydziale Ekonomicznym UMCS.

Głównym celem koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu logistyki (oraz pokrewnych dziedzin) wśród członków koła oraz innych studentów UMCSu. Uczynimy to poprzez współpracę z różnymi środowiskami naukowymi i biznesowymi oraz uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach itp.

Spodziewamy się, że nasza działalność przyczyni się w znaczącym stopniu do rozszerzenia wiedzy, poszerzenia kompetencji, kreatywnego rozwoju studentów oraz uzupełni ofertę edukacyjną Wydziału Ekonomicznego UMCSu.

Sprawozdanie za rok 2014