Koła Naukowe

KOŁA NAUKOWE WYDZIAŁU ARTYSTYCZNEGO

 

 

Instytut Sztuk Pięknych

 

Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Grafiki Warsztatowej FRAKCJA SUCHA

Opiekun                                  mgr Andrzej Mosio

Kontakt                                   kolo.frakcjasucha@gmail.com

 

 

Studenckie Koło Naukowe Forum Młodych Rzeźbiarzy

Opiekun                                  dr Wojciech     Mendzelewski

Kontakt                                   forum.mlodych.rzezbiarzy@gmail.com

 

 

Studenckie Koło Naukowe Ceramika Unikatowa i Formy Przestrzenne

Opiekun                                  dr  Alicja Kupiec

Kontakt                                   pau.janowska@gmail.com

 

 


Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne  w zakresie MALARSTWA

Opiekun                                  dr hab. Sławomir Toman

Kontakt                                   brombatromba@o2.pl

 

 

Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Grafiki Projektowej KOŁOMYJA

Opiekun                                  dr hab. Krzysztof Rumowski   

Kontakt                                   kolo.kolomyja@gmail.com                 

           

 

 

Instytut Muzyki

 

Koło Animatorów Muzyki Wydziału Artystycznego

Opiekun                                  dr Mirosław Grusiewicz

Kontakt                                   dziurka@hotmail.com