Kierunki studiów i rejestracja

Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia I i II stopnia w UMCS  działa pod adresem: irk.umcs.lublin.pl.


Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia podyplomowe w UMCS dostępna jest pod adresem: http://www.podyplomowe.umcs.pl/index.php


Wykaz kierunków znajdujących się w ofercie Wydziału Humanistycznego UMCS na studiach I, II i III stopnia oraz podyplomowych wraz z opisem każdego z nich dostępny jest poprzez wyszukiwarkę kierunków studiów w obszarze Kandydat Serwisu Informacyjnego UMCS.


Rozszerzone informacje, zawierające m.in. programy studiów znajdują się w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów USOS → Katalog → Studia i dostępne są także dla osób niezalogowanych. 


Kierunki prowadzone w roku akademickim 2017/2018 na Wydziale Humanistycznym UMCS prezentowane są w USOS → zakładka Studia-Wydział Humanistyczny.