Kierunki studiów

UWAGA - NOWOŚĆ - ARCHITEKTURA INFORMACJI
Rozpoczęła się rejestracja na stacjonarne studia I stopnia na nowym kierunku - architektura informacji - prowadzonym na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2016/2017.
Pełny opisu kierunku, specjalności, sylwetki absolwenta i możliwości zatrudnienia dostępny jest w Internetowej Rejestracji Kandydatów kliknięcie spowoduje otwarcie IRK w nowej karcie


Wykaz kierunków znajdujących się w ofercie Wydziału Humanistycznego UMCS na studiach I, II i III stopnia oraz podyplomowych wraz z opisem każdego z nich dostępny jest w poprzez wyszukiwarkę kierunków studiów w obszarze Kandydat Serwisu Informacyjnego UMCS. 


Rozszerzone informacje, zawierające m.in. programy studiów znajdują się w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów USOS → Katalog → Studia i dostępne są także dla osób niezalogowanych. 


Kierunki prowadzone w roku akademickim 2015/2016 na Wydziale Humanistycznym UMCS prezentowane są w USOS → zakładka Studia-Wydział Humanistyczny.