KARNETY REKREACYJNE - TERMINY WEJŚĆ luty - lipiec 2018

 

TERMINY WEJŚĆ NA KARNETY REKREACYJNE NA PŁYWALNIĘ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2017 / 2018:

1. Poniedziałki 20.45 – 21.30 (5 torów)

2. Wtorki 19.15 – 20.00 (2 tory)

3. Wtorki 20.00 – 20.45 (3 tory)

4. Wtorki 20.45 – 21.30 (5 torów)

5. Środy 20.00 – 20.45 (5 torów)

6. Środy 20.45 – 21.30 (5 torów)

7. Czwartki 20.00 – 20.45 (3 tory)

8. Czwartki 20.45 – 21.30 (5 torów)

9. Piątki 15.30 – 16.15 (4 tory)

10. Piątki 16.15 – 17.00 (4 tory)

11. Piątki 20.00 – 20.45 (5 torów)

12. Niedziele 19.15 – 20.00 (4 tory)

13. Niedziele 20.00 – 20.45 (4 tory)