Typy osobowości dzieci i młodzieży w nauczaniu i wychowaniu w oparciu o metodologię MBTI® - zapisy na szkolenie

Zapraszamy na spotkanie pozwalające lepiej poznać, zrozumieć i wspierać rozwój wrodzonych potencjałów dzieci i młodzieży. Warsztaty realizowane są w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o metodę MBTI® (Meyers-Briggs Type Indicator). Jest to metoda samooceny oparta o teorię typów psychologicznych Carla Gustava Junga. Omawia ona istotę różnic między ludźmi jednocześnie wyjaśniając, że każdy typ osobowości posiada swój własny potencjał, który może być z satysfakcją realizowany we wszystkich obszarach życia. MBTI® opisując w sposób pozytywny naszą osobowość ma szczególne zastosowanie w edukacji i wychowaniu. Wykorzystanie wiedzy dostępnej dzięki MBTI® pozwala rodzicom i nauczycielom wspierać naturalne preferencje dzieci wynikające z ich typu osobowości. Wszystkie dzieci są obdarowane talentami. Rozwijając się odkrywają swoje predyspozycje i uczą się funkcjonować w świecie. Jeżeli nauczą się samoakceptacji w początkowych okresach, mają szansę lepiej wykorzystać swoje możliwości w dorosłym życiu. Gdy rodzice i nauczyciele pozwalają dzieciom postępować zgodnie z ich naturalnymi preferencjami, wzmacniają w nich poczucie wartości i zaufania do siebie.

Zakres tematyczny warsztatu: Dostarczenie rodzicom i nauczycielom wiedzy na temat różnych typów osobowości dzieci i młodzieży i związanych z tym:

 • sposobów czerpania energii,
 • stylów gromadzenia informacji,
 • kryteriów podejmowania decyzji i oceny sytuacji,
 • preferowanych stylów pracy.

Prowadzące: Magdalena Bis – psycholog, trener, praktyk MBTI® step I i II, Marzena Bichta – psycholog, trener, praktyk MBTI® step I i II.
Kiedy i gdzie?   27.09.2017, godzina 16:00 - 19:00, Mała Sala Widowiskowa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ul. Idziego Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin
Zapisy: https://projekty.festiwal.lublin.pl/typy-osobowosci-dzieci-i-mlodziezy-w-nauczaniu-i-wychowaniu-w-oparciu-o-metdologie-mbti-r

  Autor
  Natalia Wilewska
  Data dodania
  4 września 2017