VIII Debata Politologiczna

16 marca br. na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędzie się VIII Debata Politologiczna wzorowana na założeniach debaty oksfordzkiej. Debata skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Lublina i województwa lubelskiego współpracujących od lat z Wydziałem Politologii.

Tematy pojedynków koncentrują się wokół istotnych wydarzeń i procesów zachodzących we współczesnym świecie. Zdecydowaliśmy się na odejście od często powtarzanych tematów związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, systemami politycznymi, itp. Jednak sygnalizowana zmiana nie jest na tyle znacząca, aby utracić charakter politologiczny Naszych spotkań i dyskusji. Mamy nadzieję, że udział w VIII Debacie Politologicznej pozwoli Uczniom we współpracy z Nauczycielami, poprzez przygotowanie do poszczególnych dyskusji, poznać kilka istotnych problemów współczesnego świata. Poniżej prezentujemy tematy poszczególnych pojedynków na VIII Debacie Politologicznej:

Pojedynki półfinałowe:

Federacja Rosyjska – państwo demokratyczne?
Jak najwięcej państwa we współczesnej gospodarce.

Pojedynek finałowy:

Migracje – zagrożenie dla tożsamości współczesnych państw.

 O tym jakie stanowisko będzie reprezentowane i bronione przez poszczególne szkoły zdecyduje losowanie przeprowadzone na początku VIII Debaty Politologicznej. W związku z powyższym Uczniowie przygotowujący się do debaty powinni poznać i przygotować oba stanowiska, co niewątpliwie wzbogaci i rozwinie ich intelektualnie, a jednocześnie uwrażliwi na argumenty drugiej strony i przeciwników dyskursu publicznego.

Termin: 16 marca 2018 roku
Godzina: 9:30
Miejsce: Sala Rady Wydziału, Wydział Politologii UMCS, Plac Litewski 3, Lublin

Życzymy powodzenia!

    Data dodania
    27 lutego 2018