12th International Conference on Parallel Processing and Applied Mathematics - 10-13.09.2017 r.

  • Organizator
    The PPAM 2017 conference is organized by Czestochowa University of Technology together with Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin, under the patronage of Committee of Informatics of Polish Academy of Sciences, in technical cooperation with IE
  • Miejsce
    In 2017 the PPAM conference will take place in Lublin, the largest Polish city east of the Vistula River, an academic and cultural centre, proud of its rich history and picturesque Old Town.

W dniach 10-13 września 2017 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki odbędzie się konferencja naukowa Parallel Processing and Applied Mathematics.

To bardzo prestiżowa i jedna z najważniejszych międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych superkomputerom, algorytmom i programowaniu równoległemu. Konferencja jest organizowana wspólnie przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Politechnikę Częstochowską, pod patronatem Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

Strona internetowa konferencji: www.ppam.pl

    Data dodania
    4 stycznia 2017