XIV Lubelski Festiwal Nauki (24-30 września 2017 r.)

Prezentujemy projekty przygotowane przez Wydział Humanistyczny UMCS i zachęcamy do uczestnictwa i rezerwacji miejsc. Szczegóły dostępne są na stronie LFN: https://projekty.festiwal.lublin.pl/?datepicker=&department=231&phrase=&submit=FILTRUJ&university=25&page=1.

Zapraszamy także do Wioski Gotów w Masłomęczu, gdzie 30 września odbędą się warsztaty służące wykonaniu modelinowych kopii szklanych paciorków używanych przez gockie kobiety.
Uwaga. Liczba miejsc na zajęcia jest ograniczona: https://projekty.festiwal.lublin.pl/gocki-jubiler-wykonywanie-replik-szklanych-paciorkow


XIV Lubelski Festiwalu Nauki odbędzie się w dniach 24-30 września 2017 r.

Hasło tegorocznej edycji to "Nauka – pomiędzy tradycją a współczesnością".

Szczegółowe informacje o festiwalu: www.festiwal.lublin.pl

Organizatorzy LFN 2017:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Organizator główny XIV LFN
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Politechnika Lubelska
Miasto Lublin


    Data dodania
    19 maja 2017