Konferencja: Książka w mediach - media w książce. Korespondencje i transpozycje

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie przy współudziale Zespołu Historii Książki i Bibliotek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie jest organizatorem Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej KSIĄŻKA W MEDIACH – MEDIA W KSIĄŻCE. KORESPONDENCJE I TRANSPOZYCJE, która odbędzie się w dniach 12-13 października 2017 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty badań nad książką w zmediatyzowanej kulturze, status książki we współczesnej przestrzeni medialnej, wpływ mediów na formę, treść i funkcje książki, relacje między słowem drukowanym a innymi mediami oraz naturę ich wzajemnych wpływów, zapożyczeń i afiliacji.

Program wydarzenia dostępny jest w załączniku.
 
 

Załączniki

    Data dodania
    8 maja 2017