Konferencja: Język a poznanie w perspektywie (między)kulturowej

Zakład Językoznawstwa Kognitywnego oraz Zakład Językoznawstwa Kulturowego Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zapraszają w dniach 14-15 września 2017 r. na konferencję z cyklu Umysł • Kultura • Komunikacja.

Temat przewodni tegorocznej edycji to "Język a poznanie w perspektywie (między)kulturowej".

Obrady odbędą się na Wydziale Humanistycznym UMCS (Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a).

Link do programu i abstraktów: http://www.umcs.pl/pl/program-i-ksiazka-abstraktow,11873.htm.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronach: (wersja angielska) www.cognition.umcs.pl lub (wersja polska) http://www.umcs.pl/pl/umysl-kultura-komunikacja.htm.


W 2017 roku Lublin świętuje Jubileusz 700-lecia uzyskania praw miejskich. Organizatorzy pragną, aby konferencja, której celem jest promowanie interdyscyplinarnego dialogu, służącego lepszemu zrozumieniu człowieka jako uczestnika, nierzadko więcej niż jednej, wspólnoty kulturowej, stała się wydarzeniem wpisującym się w lokalną tradycję dialogu międzykulturowego, kultywowanego w Lublinie od kilkuset lat.

    Data dodania
    10 stycznia 2017