IV Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka

 Instytut Filologii Romańskiej UMCS
zaprasza na

IV Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka

27-28 kwietnia 2017 r.
Sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego
Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a

Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka gromadzą naukowców, którzy za przedmiot swoich studiów i rozważań obrali język w perspektywie diachronicznej - badających języki dawne w dziedzinie paleografii, fonetyki, gramatyki, leksykografii, semantyki i dialektologii, prezentujących różne szkoły metodologiczne w ujęciu historycznym. Spotkanie ma również na celu poznanie obszarów współczesnych badań filologów historycznych.

Strona konferencji znajduje się w serwisie UMCS pod adresem: www.snbhj4.umcs.pl

    Data dodania
    3 sierpnia 2016