I Humanistyczna Konferencja Naukowa im. Kacpra Niesieckiego

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w I Humanistycznej Konferencji Naukowej im. Kacpra Niesieckiego pod tytułem "Dawne obce wzory kulturowe – strach, fascynacja i niezrozumienie", która odbędzie się 15 września 2017 r. w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie.

Organizatorami wydarzenia są Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej UMCS w Lublinie oraz Koło Metodologiczne Historyków UMCS w Lublinie.

PROGRAM:

9.00-9.30 Otwarcie konferencji

9.30-10.00 Ewa Solska (Lublin): Intelektualne trendy obecnego czasu (i jego obecne „strachy”).

10.00 -10.30 Mateusz Soroka (Krasnystaw): Swój obcy. O postrzeganiu inności od kultury ludowej do kultury popularnej.

10.30-11.00 Aleksandra Stachula (Chełm): „Gra w Żyda” – reminiscencje. Perspektywa antropologiczna.

11.00-11.30 Ernest Kamiński (Lublin): Działania wojenne 1914-1915 w powiecie krasnostawskim i materialne ich pozostałości jako istotny element przywracania pamięci o I wojnie światowej.

11.30-12.00 Dyskusja i przerwa kawowa

12.00-12.30 Paulina Litka (Lublin): Upośledzenie w kulturze czy prawdziwość? Sposoby odkrywania świata w kontekście narracji narzuconej przez mit mesjanistyczny.

12.30-13.00 Iwona Górnicka (Lublin): Niepewność jutra – polskie podróże dyplomatyczne do Turcji.

13.00-13.30 Marek Łaski (Siedlce): Recepcja wzorów kulturowych w polskiej piechocie i dragoni w XVII wieku.

13.30-14.00 Marcin Gomółka (Siedlce): Szyk w płot i szyk klinowo-kolumnowy jako przykład recepcji zachodnioeuropejskich wzorców taktycznych przez rycerstwo polskie w XIV-XV wieku.

14.00-14.30 Dyskusja i przerwa kawowa

14.30-15.30 Przerwa obiadowa

15.30-16.00 Marcin Mendyk (Lublin): Topos herosa – fundatora, czyli średniowieczna fascynacja obcymi.

16.00-16.30 Damian Podoba (Lublin): Grzechy kultowe w „Libri Poenitentiales” – wola Kościoła wobec obyczajów zakorzenionych w społeczeństwie.

16.30-17.00 Jakub Ordutowski (Lublin): Kair jako Babilon. Stolica Egiptu oczyma łacinników w dobie krucjat.

17.00-17.30 Konrad Grochecki (Krasnystaw): Długa moc karynckiego rytuału intronizacyjnego. Zapominane treści, zmienne funkcje.

17.30-18.00 Dyskusja i zakończenie obrad

18.00-20.00 Wieczorne zwiedzanie muzeum i miasta

    Data dodania
    13 lipca 2017