XXX Olimpiada Filozoficzna

  • Organizator
    Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  • Miejsce
    Wydział Filozofii i Socjologii UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, Lublin)

Kalendarium

30.11.2017 - ostateczny termin składania prac pisemnych na zawody I stopnia

15.12.2017 - ogłoszenie wyników zawodów I stopnia

10.02.2018 - eliminacje pisemne zawodów II stopnia

24.02.2018 - uroczyste wręczenie nagród laureatom zawodów II stopnia

14.04.2017 - ogłoszenie wyników zawodów III stopnia

Szczegółowe informacje na stronie: www.umcs.pl/pl/olimpiada-filozoficzna.htm


Adres: 20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, p. 307, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, tel. (81) 537-27-15.

Skład Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Lublinie:

Konsultacje

Sekretarz Komitetu Okręgowego OF w Lublinie dyżurował będzie do końca marca w każdą środę w godz. 14.00-15.30.

    Data dodania
    18 grudnia 2017