Konferencja: Społeczne wymiary mobilności

 • Organizator
  Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Koło Naukowe Studentów Socjologii UMCS oraz Lubelski Oddział PTS
 • Miejsce
  Wydział Filozofii i Socjologii

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Koło Naukowe Studentów Socjologii UMCS oraz Lubelski Oddział PTS zapraszają do udziału w konferencji „Społeczne wymiary mobilności”, która odbędzie się w dniu 17.05. 2017 roku w  Lublinie.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Zapraszamy przede wszystkim doktorantów oraz pracowników naukowych reprezentujących różne dziedziny nauk społecznych.

Artykuły po otrzymaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w czasopiśmie „Konteksty Społeczne” (http://kontekstyspoleczne.umcs.lublin.pl/) lub w recenzowanej monografii.

Ważne terminy:

 • do 30 czerwca 2017 przesłanie tekstu do publikacji

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: mobilnosci.umcs.pl

  Data dodania
  7 lutego 2017