Konferencja: Dyskursy sztuki. Dyskursy o sztuce

  • Organizator
    Zakład Estetyki, Instytut Filozofii i Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
  • Miejsce
    Zakopane

Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: Dyskursy sztuki. Dyskursy o sztuce 1-4 VI 2017 roku (Zakopane), organizowanej przez Zakład Estetyki Instytutu Filozofii, Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie.

Od zawsze istniało malarstwo, rzeźbiarstwo, poezja, ale nie zawsze istniało pojęcie sztuki spajające te praktyki – tak J. Rancière kwituje meandry, jakimi przez wieki praktyka artystyczna usiłowała dochodzić swojej specyfiki. I chyba bezskutecznie. Wszelkie bowiem próby jej skonceptualizowania/zdefiniowania okazywały się zawodne – a to za szerokie, a to za wąskie. Artystyczna twórczość i artystyczny artefakt nadal stanowią tajemnicę dla logicznych definicji, które jeśli stosowane konsekwentnie, to pozostawiają poza swoimi granicami zbyt wiele tego, co rozpoznajemy jako sztuka. Nie przeszkadza nam to jednak uczestniczyć w „świecie sztuki”, rozlewającym się coraz częściej poza granice instytucjonalne. Na jakiej zatem podstawie w danych przedmiotach, działaniach, pomysłach, projektach widzimy przejawy praktyki artystycznej. I czy to, co sytuuje się poza nią nie jest dla niej samej cenne i konstytutywne? Pola sztuki i ich marginesy – to temat kolejnej zakopiańskiej konferencji Zakładu Estetyki UMCS w Lublinie. Zachęcamy do podjęcia próby odpowiedzi na pytanie: jak powstają dyskursy sztuki?

Szczegółowe informacje: sztuka.umcs.lublin.pl

Kierownik naukowy konferencji: prof. dr hab. Teresa Pękala

Sekretarz konferencji: dr Rafał Czekaj rafal.czekaj@poczta.umcs.lublin.pl

Miejsce konferencji: Hotel „Fian” ul. Chałubińskiego 38, 34-500 Zakopane

    Data dodania
    28 marca 2017