Jagoda Adamczyk-Grochala

mgr Jagoda Adamczyk-Grochala - absolwentka kierunku  Biotechnologia w Pozawydziałowym  Zamiejscowym  Instytucie Biotechnologii Stosowanej Uniwersytetu  Rzeszowskiego

Tytuł rozprawy

Rola metylotransferazy DNMT2 w odpowiedzi na stres komórkowy oraz w regulacji starzenia komórkowego

Promotor

  • dr hab. Tomasz Ząbek - Instytut Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach

 

Promotor pomocniczy

 

  • dr Anna Lewińska - Katedra Biochemii i Biologii Komórki Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego