Instytut Socjologii

Władze:

Sekretariat kontakt:

  • mgr Agnieszka Pawłowicz
    Tel/fax: (81) 537 28 -88
    E=mail: instsoc@poczta.umcs.lublin.pl
    Adres: Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii UMCS, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pokój 26

Zakłady: