Instytut Historii

PLANY ZAJĘĆ
NA SEMESTR LETNI
ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 

 Prosimy o sprawdzenie planów bezpośrednio przed zajęciami z powodu możliwych zmian. 

Aktualizacja planów: 

 • A I st. 2 r. - 22.02.2017 r.
 • TH I st. 1 r. - 22.02.2017 r.
 • H II st. 1 r. - 14.02.2017 r. 
 • A I st. 3 r. - 24.02.2017 r. 
 • TH I st. 3 r. - 27.02.2017 r. 
 • A I st. 2 r.- 1.03.2017 r. 
 • A I st. 3 r. 
 • A II st. 2 r. 
 • TH I st. 1 r. 

 6.03.2017 r.

Uwaga! Zamiana sal:  112B  --> 09 Stary Humanik

Następujące zajęcia z sali 112 B zostają przeniesione do Sali 09 w budynku Starej Humanistyki.

 • H I 2  - Lektorat z j. angielskiego - mgr A. Pasławska
 • A I 2 - Historia administracji i sądownictwa XIX i XX w. - prof. dr hab. J. Łosowski (wy)
 • H II 2 - Emisja głosu - mgr M. Kozłowska

Uwaga! Zamiana sal:  09 Stary Humanik --> 112B

Następujące zajęcia z sali 09 zostają przeniesione do Sali 112B  w budynku Nowej Humanistyki.

 • TH I 2 - Obsługa ruchu turystycznego dr L. Mikrut (wy)
 • TH I 2 - Obsługa ruchu turystycznego dr L. Mikrut (kw)

 


Studenci Historii II roku II stopnia zobowiązani są do zaliczenia wykładu ogólnouniwersyteckiego bądz innego przedmiotu na innym kierunku w wymiarze 2 punktów ECTS.