INSTYTUT ARCHEOLOGII

Adres

Instytut Archeologii pl. M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

Kontakt

Sekretariat Instytutu
tel. (+48) 81-537-52-86

Strona WWW

www.archeologia.umcs.pl