Inne

Kierownik administracyjny obiektu

mgr Agnieszka Wnuk

telefon: 81 537 50 02, 519 321 143

e-mail: agnieszka.wnuk@poczta.umcs.lublin.pl


Portiernia Instytutu Biologii i Biochemii

telefon: 81 537 59 02


Portiernia Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii

telefon: 81 537 59 92