Informacje ogólne

Fundacja UMCS prowadzi kursy przygotowawcze do matury od 2000 roku. Od lat cieszą się one ogromnym powodzeniem wśród młodzieży szkół średnich z całego województwa. Do chwili obecnej z udziału w kursach skorzystało blisko 7 tysiący uczniów!

Kursy przygotowawcze do matury organizowane przez Fundację UMCS posiadają akredytację Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do grup przedmaturalnych w roku szkolnym 2016/2017 w formule całorocznej rozpoczęła się 1 lipca 2016 r.

Zajęcia w poszczególnych grupach rozpoczną się 23 września 2016 r.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie udziałem w zajęciach, które przekracza liczbę miejsc w grupach, uprzejmie informujemy, że gwarancją uzyskania miejsca w grupie jest wniesienie zaliczki w wysokości 500 zł na rachunek bankowy Fundacji UMCS. Informujemy, że zaliczka zwracana jest w pełnej wysokosci w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach (najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć). 

Oferujemy kursy maturalne z następujących przemiotów:

 • JĘZYK POLSKI - soboty, godz. 13.00 - 16.15
 • MATEMATYKA (grupa na poziomie podstawowym i grupa na poziomie rozszerzonym) - soboty, godz. 9.00 - 12.15
 • FIZYKA - piątki, godz. 17.15 - 20.30
 • HISTORIA - piątki, godz. 16.30 - 19.45
 • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - soboty, godz. 9.00 - 12.15
 • BIOLOGIA - soboty, godz. 9.00 - 12.15
 • GEOGRAFIA - piątki, godz. 16.30 - 19.45
 • CHEMIA - piątki, godz. 17.00 - 20.15
 • INFORMATYKA - piątki, godz. 16.30 - 19.45

Terminy:

 • czas nauki - 90 godzin
 • zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w wymiarze 4 godzin lekcyjnych, w terminie od 24.09.2016-31.03.2017, z wyłączeniem ferii zimowych.

Cena:
Opłata za każdy wybrany kurs wynosi 940 zł (w tym VAT 23%)
Wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na rachunek:
Fundacja UMCS
Bank Pekao SA III O/Lublin
12 1240 2382 1111 0000 3914 0676

Kserokopię dowodu wpłaty należy dostarczyć do Fundacji UMCS lub przesłać faxem pod nr tel. 537 58 17, 537 58 19.

Na listę uczestników kursu wpisywane są tylko osoby, które dostarczyły wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy oraz kserokopię dowodu wpłaty.

Więcej informacji na stronie: www.fundacja.umcs.lublin.pl