Język hiszpański

Kursy z języka ogólnego

Celem kursów z języka ogólnego jest rozwijanie wszystkich umiejętności językowych: mówienia, czytania, słuchania i pisania, ze szczególnym naciskiem na umiejętność porozumiewania się w mowie. Polecane dla osób, które chcą doskonalić znajomość języka obcego, zarówno do celów zawodowych, jak i prywatnych.

Język hiszpański A1 (60 h) 1 x w tygodniu, wtorek godz. 17.30 - 19.45 (3 x 45 minut)
Termin: 07.11.2017 - 17.04.2018

Zapisz się online już dziś! O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.