Harmonogram 2017

Konkurs Biochemiczny - HARMONOGRAM

 

Termin Konkursu:    piątek, 31 marca 2017, godzina 10:00

Miejsce Konkursu:    Wydział Biologii i Biotechnologii,

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Akademicka 19, 20-031 Lublin

SALA KOLUMNOWA, SALA AUDYTORYJNA

 

HARMONOGRAM KONKURSU

9:00 – 9:50           Rejestracja uczestników

10:00 – 11:30       Rozwiązywanie arkuszy konkursowych przez Uczestników

11:45 – 12:45       Wykłady studentów kół naukowych Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, quizy i zabawy biochemiczne

ok. 13:00             Ogłoszenie wyników, wręczenie laureatom nagród i dyplomów oraz losowanie drobnych upominków dla szkół