Rok akademicki 2017/2018 - semestr letni (w przygotowaniu)

2017/2018
semestr - letni
piewszy stopień drugi stopień
I rok II rok III rok IV rok I rok II rok
Geografia - -
 
-
 
- - -
Geoinformatyka

 
-
 
- - - -
Gospodarka przestrzenna
 
-
 
- - - - -
Turystyka i rekreacja
 
 
-

Rok akademicki 2017/2018 - semestr zimowy

2017/2018
semestr - zimowy
piewszy stopień drugi stopień
I rok II rok III rok IV rok I rok II rok
Geografia

 


 


 
-

 


 
Geoinformatyka


 
-


 
Gospodarka przestrzenna

 


 


 


 
-

 
Turystyka i rekreacja

 


 


 
-