Rok akademicki 2016/2017 - semestr letni (w przygotowaniu)

2016/2017
semestr - letni
piewszy stopień drugi stopień
I rok II rok III rok IV rok I rok II rok
Geografia

 


 


 
-

 


 
Geoinformatyka


 
-
-
Gospodarka przestrzenna

 


 


 

-
 


 


 
Turystyka i rekreacja

 


 


 
-