Grant dla młodych naukowców

 

UWAGA:

Komisja Wydziałowa dokonała oceny wniosków na rok bieżący. Uruchomienie przyznanych środków nastąpi w drugiej połowie maja 2017 roku.