Środowiskowy Konkurs Krasomówczy

16.03.2017

Fot. Bartosz Proll