Konferencja: Współczesne Media 9 – media multimodalne

16.05.2017

8-9 maja br. na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne Media”. Hasło tegorocznego spotkania to „Współczesne media – media multimodalne”. Zaproszeni naukowcy i praktycy pochylali się między innymi nad takimi zagadnieniami jak: udział kodu werbalnego i kodów pozawerbalnych w tworzeniu komunikatu medialnego, narzędzia badawcze wykorzystywane w analizie przekazów multimodalnych, łączenie perspektyw badawczych w badaniach nad multimodalnymi mediami, pragmatyka multimodalnego przekazu medialnego, multimodalność a gatunkowe ukształtowanie przekazów medialnych, multimodalne przekazy prasowe, radiowe, telewizyjne, internetowe – studium przypadku, trudności dotyczące odbioru multimodalnego przekazu medialnego. Organizatorem wydarzenia był Zakład Dziennikarstwa.
Fot. Sylwia Skotnicka