Finał konkursu - Lubelszczyzna – region inspiracji?

16.05.2017

Konkurs na najlepszy reportaż o naszym regionie zorganizowany pod hasłem Lubelszczyzna – region inspiracji? przez Wydział Politologii UMCS i Pracownię Badań nad Reportażem UMCS pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego został rozstrzygnięty. Do finału zakwalifikowało się 18 prac. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród, połączone z warsztatami reportażowymi odbyło się 11 maj br. na Wydziale Politologii.
Fot. Sylwia Skotnicka