Filozofia 35+

Bezpłatne studia magisterskie w Instytucie Filozofii UMCS dla pracujących i nie tylko (4 semestry, 120 ECTS, profil ogólnoakademicki).

  • Formuła „Filozofia 35+”  jest czysto symboliczna – oferta przeznaczona jest dla osób w dowolnym wieku
  • Zajęcia odbywają się po 16.30 – możesz połączyć pracę ze studiami
  • Dwa lata przygody intelektualnej i smaku życia studenckiego
  • Prawo do stypendium socjalnego i naukowego

„Filozofia” to po grecku „umiłowanie mądrości”. Na mądrość nigdy nie jest za późno. Jeśli nie masz czasu przed południem, bo pracujesz, albo masz czas po południu a nie wiesz, czym go wypełnić – jest to prawdopodobnie najlepsza oferta dla Ciebie.

Nowoczesne studia filozoficzne ukierunkowane są na filozoficzne problemy współczesności. Maksymalna indywidualizacja kształcenia w postaci systemu proseminariów – metoda „uczeń-mistrz”. Bogata oferta zajęć fakultatywnych (także w językach obcych) do wyboru. 120 godzin lektoratu z języka obcego i 30 godzin translatorium tekstów filozoficznych gwarantują osiągnięcie biegłości językowej na poziomie B2+. Możliwość semestralnych i rocznych wyjazdów na uniwersytety w Wielkiej Brytanii, Austrii, Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Litwie i Turcji (program LLP-Erasmus); możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (program MOST).

Kontakt: instfil@bacon.umcs.lublin.pl, tel. 81 537 54 81

Studia filozoficzne pozwalają zdobyć wiedzę na temat najnowszych koncepcji filozoficznych, poszerzają horyzonty umysłowe i uczą budowania racjonalnego obrazu świata zgodnego z ideami humanizmu, tolerancji i poszanowania godności człowieka. Uczą krytycyzmu i poprawnego myślenia. To droga do osobistego rozwoju i sukcesu zawodowego. Absolwent zdobywa cenione na rynku pracy umiejętności intelektualne niezależnego i logicznego myślenia, posiada zdolność diagnozowania i rozwiązywania problemów oraz pracy w zespole, w tym sprawowania funkcji kierowniczych. Otwarty umysł i precyzyjny intelekt, znajomość języków obcych przydadzą się w każdym zawodzie – wybór należy do Ciebie. Wiedza to potęga.