ERASMUS PLUS - informacje wydziałowe

Erasmus Plus jest programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata na 2014-2020.

Uniwersyteckie Biuro Programu Erasmus dostępne jest pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/erasmus,160.htm
Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus jest mgr Ryszard Straszyński.

Informacje o uczelniach partnerskich i aktualnie zawartych umowach na Wydziale Humanistycznym znajdują się u koordynatorów instytutowych. Kandydaci zainteresowani programem składają podania do koordynatorów w instytutach.

 

Koordynatorzy ds. współpracy z zagranicą (Erasmus) na Wydziale Humanistycznym UMCS:

Wydziałowy:
dr hab. Piotr Bednarz  piotr.bednarz@poczta.umcs.lublin.pl  

Instytut Anglistyki:

dr hab. Urszula Terentowicz-Fotyga uterentowicz@hektor.umcs.lublin.pl

Instytut Archeologii:

dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. nadzw. UMCS piotr.luczkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Filologii Polskiej:

prof. dr hab. Dariusz Chemperek dariusz.chemperek@umcs.pl

Instytut Filologii Romańskiej:
• Iberystyka (Portugalia) - dr Justyna Wiśniewska justyna@poczta.umcs.lublin.pl
• Iberystyka (Hiszpania)- dr Beata Brzozowska-Zburzyńska
beata.brzozowska-zburzynska@poczta.umcs.lublin.pl
Romanistyka (Francja, Włochy) - dr Izabela Szantyka izabela.szantyka@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Filologii Słowiańskiej:
dr hab. Petar Sotirov, prof nadzw. UMCS petar.sotirov@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej:
• Germanistyka - mgr Marek Jędrzejowski marek.jedrzejowski@poczta.umcs.lublin.pl
Lingwistyka stosowana - dr Marta Michaluk marta2.michaluk@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Historii:
dr hab. Piotr Bednarz  piotr.bednarz@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa:

dr Anita Has-Tokarz a.hastokarz@poczta.umcs.lublin.pl

Instytut Kulturoznawstwa:

dr Magdalena Dąbrowska dabrowska@poczta.umcs.lublin.pl

Zakład Logopedii i Językoznawstawa Stosowanego:
dr hab. Aneta Domagała aneta.domagala@poczta.umcs.lublin.pl