E-zasoby - dostęp testowy

Bazy do testowania:

Pracownicy i studenci UMCS mają możliwość dostępu do baz z komputerów domowych - na stronie logowania należy wpisać login i hasło ważnego konta bibliotecznego.

 

Bazy Filmów Edukacyjnych Alexander Strreet oferuje dostęp do materiałów video z zakresu antropologii, etynogragii i religioznawstwa. 

Anthropological Fieldwork Online
Anthropology Online
Ethnographic Video Online: Documentary Educational Resources
Ethnographic Video Online: Volume IV
Ethnographic Video Online: Volumes I, II and III
Twentieth Century Religious Thought: Volume I, Christianity
Twentieth Century Religious Thought: Volume II, Islam
Twentieth Century Religious Thought: Volume III, Judaism

Test bazy aktywny jest do 9 lipca 2017.

 

 

W ramach udostępnianego przez nas serwisu EBSCOhost Web w dniu 8 maja uruchomiony został dwumiesięczny dostęp testowy do baz:

Legal Source
Education Source
Environment Complete
Political Science Complete.


Test bazy aktywny jest do 8 lipca 2017.